Phasellus elit

PROJEKTMENEDZSMENT ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

Tantárgy beharangozó

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIAV24


Az International Project Management Association (IPMA) nemzetközi szervezete a tantárgyat 2016. márciusában minősítette (http://www.ipma.world/education/ipma-registration/ipma-registration-programme/ )

 

 A tantárgy célkitűzése az, hogy a hallgatók a tantárgy ismereteinek sikeres elsajátítása után képesek legyenek:

 • megérteni a projekt menedzsment és a funkcionális menedzsment közötti különbséget
 • felmérni a projektmenedzsmenthez szükséges ismereteket és képességeket
 • felmérni saját menedzsment képességeket
 • megismerni a menedzsment  hazai adottságait sikeres menedzserek tapasztalatai alapján
 • megismerni hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező sikeres menedzsereket
 • projekteket alapszinten megtervezni, a projekt kockázati tényezőit elemezni
 • megérteni a projektek követésének és sikeres irányításának technikáit
 • megérteni a konfliktuskezelés módszereit
 • megérteni különböző kultúrák menedzsment sajátosságait
 • megismerni az ön- és projektmenedzselés lehetőségeit egy hierarchikus (vállalati) rendszerbe
 • módszereket nyújtani a professzionális munka kultúra kialakításához
 • megtanulni kritikusan elemezni és értékelni tanácsadók javaslatait

Mindezen ismeretek gyakorlati tapasztalatokat bemutató előadások, gyakorlati feladatmegoldáson és ahhoz kapcsolódó konzultációk során kerülnek bemutatásra.

A tantárgy során a hallgatók találkoznak hazai és nemzetközi projektmenedzsment gyakorlattal rendelkező szakemberekkel, akik esettanulmányaikon keresztül mondják el tapasztalataikat.

A tantárgyat felvevő hallgatók a megszerzett ismeretek és képességek birtokában képessé válnak komplex feladatok megoldásának megtervezésére, a tervek megvalósítását végző csapatmunka megszervezésére, az eredmények és a munkát végzők értékelésére, elismerésére.

Az ősszel induló tantárgy részletes leírása a https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIAV24 oldalon található és a projektmenedzsment sikeressége szempontjából minden fontos kompetencia (tudás-képességek-hozzállás-tapasztalat) terület fejlesztéséhez ad gyakorlatban használható ismereteket és szemléletet az előadó húszéves gyakorlati tapasztalataira építve.

Budapest, 2014. június

Hallgatói ajánlások

Halter Tibor, startup alapító

Miért nem a 20 éveseké a világ? Mert a tapasztalt rókák ismerik a dolgok csínját bínját. Prónay Úr egy ilyen tapasztalt róka aki ahelyett hogy még több világprojektet vezetne inkább nekünk adja át amit megtanult. Rendkívűl jó előadó és roppant gyakorlatias. Megtanulod hogyan kell mint a nagykönyvben projekt tervet írni, de ami még fontosabb, megtanulod hogyan csinálj az ellenségeidből támogatókat, avagy mikor kell kitűzni az áruló fejét a vár fokára. Érdekes módon a tárgynak nem lett vége a vizsga után. Rendszeresen járok zárt körű rendezvényeire, ritkán mehet el az ember például az Intel alapítójának személyes előadására. Nagyravágyóknak ajánlom.

Szél Márton, villamosmérnök                                                                                                 

A kurzus elvégzése közben a résztvevők egyre inkább a Band of Brothers (Elit alakulat) szereplőiként tekinthettek magukra – ekkor éreztem meg a rend és az enyhe szigor csapatépítő erejét (ez volt az egyik fontos tanulság). Év végén pedig már úgy néztünk egymásra, mint akik valaha harcostársak voltak. És tényleg. BME-s pályafutásom során ekkor tapasztaltam először, hogy csoportban dolgozni jó is lehet, illetve hogy a csoportos visszacsatolás a legjobb fejlődést elősegítő visszajelzési mód. A másik, amit folyamatosan sulykolt belénk Prónay úr, hogy a személyes kapcsolatnak és a bizalmi kapcsolatnak nagyon nagy ereje, és nagyon nagy értéke van. Ezeket kiépíteni és használni pedig meg kell tanulni (az iskolában olcsóbb, mint utólag projekteken). Ha valaki egyszer vezetni szeretne embereket, mindenképp ajánlom neki a kurzust. Ha másért nem, akkor azért, mert a kurzuson rájön, hogy alkalmas-e rá (ha nem jön rá magától, akkor rávezetik). Az órákra amúgy kötelező volt bejárni. Most, hogy embereket is irányítok, úgy érzem, érdemes is volt. Remélem Shanghai-ban majd hasznát veszem a „kultúrák és vezetési stílusok” órának is !? Ps.: a harmadik legfontosabb tanulság: a projektmenedzser biztosan béna, ha a szakmájában nem kiemelkedően jó.

http://www.markmyprofessor.com/tanar/adatlap/5217.html

Text

HALLGATÓI KÉRDŐÍVES TANTÁRGY FELMÉRÉS
„projektmenedzsment elmélete és gyakorlata”
tantárgy
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIAV24

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar - 2016. szeptember 7. – december 9 .

15 kitöltő hallgató – Bp. 2016. december 9

 A félév végéhez érve arra kérjük, hogy az alábbi kérdésekre válaszolva elmondja, mivel mennyire volt
elégedett vagy elégedetlen a projektmenedzsment oktatás során. Véleménye számunkra fontos és értékes információ.

1.    Kérjük adja meg előző félévi tanulmányi átlagát ! Jelölje X-szel a helyes választ!

1.a. 4,51 felett                        1

1.b. 4,0 és 4,50 között           5

1.c. 3,5 és 3,99 között           3

1.d. 3,0 és 3,49 között           3

1.e. 2,5 és 2,99 között           3

1.f. 2,5 alatt                                                               -

2. A tananyag mekkora részéhez van használható írásos segédtananyag vagy jegyzet ?

2.a.      több, mint 80%         10

2.b.      60-80%                     4

2.c.      40-60%                      1

2.d.      20-40%                       0

2.e.      kevesebb, mint 20%   0

2.f.      nem tudom                  0         

3. A házi feladat mennyire járult hozzá a tananyag elsajátításához ?

3.a.      a feladat szervez része a tanulásnak         11

3.b.      sokat segített                                                 3

3.c.      valamennyit segített a megértésben             1

3.d.      néhány hasznos tanulsággal járt                   0

3.e.      felesleges volt                                                0

3.f.      nem tudom                                                      0

4. Hogy érzi mennyit tanult? Jelölje X-szel a helyes választ!

4.a.      sokat               14

4.b.      valamit              0

4.c.      keveset             0

4.d.      semmit             1

5. Ajánlaná-e az oktatott  tantárgyat másoknak ?

5.a.      mindenki rábeszélnék                       5         

5.b.      esetleg                                             10         

5.c.      nem                                                    0         

5.d.      lebeszélném róla                                0

5.e.      egyik sem                                          0         

6. Segítette-e a tantárgy oktatása a problémamegoldó képessége fejlődését ?

6.a.      nagymértékben                                10

6.b.      többé-kevésbé                                   4

6.c.      kismértékben                                     1

6.d.      nem                                                    0

7. Változtatott-e a tantárgy oktatása az értékrendjén illetve attitűdjén ?

7.a.      nagymértékben                                 7

7.b.      többé-kevésbé                                   7

7.c.      kismértékben                                     1

7.d.      nem                                                    0

8. Mindent összevetve mennyire volt megelégedve az oktatással? Jelölje X-szel a helyes választ!

8.a.      nagyon meg van elégedve                            9

8.b.      meg van elégedve                                         6

8.c.      sem elégedett, sem elégedetlen                   0

8.d.      nincs megelégedve                                       0

8.e.      nagyon nincs megelégedve                          0

8.f.      nincs határozott véleménye                          0

 9. Kérjük, írja ide az oktatást (oktatókat) érintő megjegyzéseit, javaslatait

 • A házi feladat érdekes és tanulságos volt, de a tantárgy kreditszáma nem tükrözi az elvárt befektetendő munkát. A kreditszám szuboptimális az elvárt munkához képest.
 • A leglelkesítőbb, legmotiválóbb tantárgy nemcsak a félévben, hanem a teljes egyetemi képzés ideje során. Hálás köszönet érte ! A vendégelőadók is kiválóak voltak ! Helyesek az elvárások, segítik, hogy jobb, megbízhatóbb, eredményesebb ember legyek.
 • Végre egy tárgy és egy oktató, aki látásmódot adott nekem és ténylegeses hozzájárult a jövőmhöz. 1—2 szabadon választható tárgyat leszámítva az első hasznos tárgyam az egyetemen.
 • Igazából úgy éreztem, hogy végre egyetemi színvonalú órán ülök; minden más kurzusnak így kellene működnie módszereiben, számonkérésekben, előadásmódban. Mind emellett egy átlagos BME-s félévbe szerintem nem fér bele a kurzus teljesítése, de ez nem a kurzus hibája.
 • Kiváló, motiváló, sok életbölcsességet írtam a jegyzeteimbe. Gondolkodást fejleszt, segít az általános kérdésekben is, például a szakkollégiumi esetekben.
 • Az előadók olyan széleskörű és az élet minden területén felhasználható ismeretekkel tettek gazdagabbá, melyet a BME más tárgyain nem hallhattam ez idáig. Prónay tanár úr előadásai a PM kiemelkedő szintű oktatásán túl, értékrend- és emberformálóak volta. Ezekből kiindulva már most hiányát érzem az erre a tárgyra építő további kurzusoknak. Remélem lesz még alkalom a Tanár úr tapasztalatiból tanulni. Igazán nemzetközi viszonylatban egy magas szintet megütő, minőségi visszacsatolásra és igazi tanulásra építő oktatás zajlott a félév során
 •  A házi feladat jó gyakorlati tudást ad. A tárgy jó látásmódot ad át.
 • A  tárgy érdekes és hasznos volt. Úgy érzem, egy írásos tananyag, ami a diáknál bővebben tartalmazza az anyagot, hasznos lenne a tárgy és a későbbiek során is. Köszönöm !
 • A tantárgy nem csak szaktudást ad, de külön kiemelném a szemléletformáló hatását. A házi feladat nagyon hasznos, ennek kapcsán javasolnám a feladat pontosabb, részletesebb leírását.
 • Nem 4 kreditnyi munkát igényel. Nem igazságos elvárni több munkát. Nem mindenkinek van lehetősége több munkát belerakni, nem feltételen szándék kérdése. Ennek ellenére természetesen tanulságos a feladat és hasznos, de olyan, mintha heti 40 órát fizetve heti 100 órát várna el egy munkáltató.